SAMSUNG-J7PRIME-DUMP

تست شده روی هارد 16 گیگ و 32 گیگ بدون مشکل آنتن

رایت از طریق تمامی باکس های ترمیم هارد

این دامپ  بارها برای تعویض هارد و ترمیم بوت در مرکز تخصصی تعویض هارد آرام موبایل استفاده شده است.

 همچنین در داخل فایل دانلود شده هاردهای تست شده با دامپ مورد نظر و نحوه ی رایت دامپ ذکر شده است..

100%TESTED